Status

İntümesan Yangın Geciktirici Boyalar

  • Proje esnasında, yapıların ihtiyaçların belirlenmesine yönelik analiz, şartname oluşturma ve danışmanlık hizmeti sunma.
  • Ana işveren firmaların, yapılan bu uygulamaların doğruluğunu tespit edebilmesi amacı ile 3rd part hizmeti sunma.
  • Yapılan imalatların sahada yönetilmesi, saha kontrolü
    ve yapılan imalatların doğruluğunun kontrol edilmesi.
  • Şantiyede yapılmış olan uygulamalara dair inspection hizmeti sunma. 
cropped-status_seffafolmayan.png
Status

Ayoki Yalıtım Grup Şirketidir.

ayoki

Merkez Ofis